Opinie i wydarzenia

Ziobro: poprzez szantaż ekonomiczny chce się wymusić na Polsce działania sprzeczne z konstytucją i naruszające suwerenność

Komisja Europejska zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów. Decyzję tego samego dnia komentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Według niego "istotą zarzutu jest to, że sędziowie nie dają gwarancji niezawisłości z tego względu, że w procesie ich powoływania ma miejsce czynnik polityczny, zbyt wielką rolę odgrywa czynnik polityczny". - Ten czynnik polityczny to jest fakt, że polski Sejm większością 3/5 głosów (…) powołuje na kadencję spośród sędziów 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i ci już sędziowie jako nieodwoływalni (...), całkowicie niezależni od polityków, następnie mają wiodącą decyzję w procesie wyłaniania przyszłych sędziów, w tym sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - mówił. W jego ocenie "problem polega jednak na tym, że ten mechanizm, który mamy w Polsce, jest prostą kopią mechanizmu, jaki funkcjonuje w Hiszpanii od lat". - Jak wiemy ten model hiszpański do dnia dzisiejszego nie budzi żadnej wątpliwości Komisji Europejskiej ani TSUE, mimo że przecież w wyborze tych sędziów do tamtejszej rady sądownictwa również uczestniczą politycy, uczestniczy tamtejszy parlament taką samą większością głosów - powiedział szef MS. Dodał też, że w przypadku Niemiec sędziowie sądów federalnych "są wybierani wyłącznie i bezpośrednio przez polityków". 

07.09.2021
Długość: 37 min