Blizny

"Ciężko czyta się: czuję się jak ścierka, z której wyciska się ostatnie krople"

Szkoły zamknięte, a uczniowie zamknięci w domach. Nauka zdalna przeniosła rozmowy uczniów z korytarza do internetu. Ograniczyła możliwość spotykania się z koleżankami i kolegami. Uczniowie spędzają teraz wiele godzin przed komputerem. I o ile opanowali już programy i sprzęt do nauki zdalnej, o tyle ich psychika może nie dawać już rady. W programie "Blizny" z uczniami, rodzicem i nauczycielami rozmawia Adrianna Otręba.