Kongres Impact'23

"9 na 10 krajów najbardziej dotkniętych przez zmiany klimatu jest nieanglojęzycznych". Climate Cardinals tłumaczy na 100 języków

O zagrożeniach dla klimatu mówiła Sophia Kianni, założycielka i dyrektorka wykonawcza Climate Cardinals, której organizacja zajmuje się tłumaczeniem informacji o zmianach klimatycznych na 100 języków. W rozmowie z Janem Niedziałkiem zwróciła uwagę, że aż 80 procent naukowych publikacji na ten temat jest dostępnych jedynie w języku angielskim, co utrudnia dostęp do wiedzy dla osób nieposługujących się tym językiem. Tymczasem 9 na 10 krajów najbardziej dotkniętych przez zmiany klimatu jest nieanglojęzycznych. W Iranie, skąd pochodzi Kianni, tylko pięć procent studentów jest w stanie wytłumaczyć, czym jest efekt cieplarniany z powodu braku literatury i zasobach niedostępnych w ich języku. Climate Cardinals tłumaczy dokumenty dotyczące kryzysu klimatycznego na takie języki jak suahili, arabski, rumuński czy somalijski, z naciskiem na języki afrykańskie. - Mamy więcej susz, więcej powodzi. Kryzys klimatyczny jest również kryzysem zdrowotnym. Siedem milionów ludzi umiera przedwcześnie co roku z powodu spalania paliw kopalnych, zanieczyszczenia powietrza - tłumaczyła.

15.05.2023
Długość: 7 min