Sierpień '80. Rozmowy Magdy Łucyan

Zbigniew Lis

Wtedy pierwszy raz w życiu zetknąłem się z bezinteresowną chęcią niesienia pomocy. To naprawdę było dawane z dobrego serca - wspomina Zbigniew Lis.

23.08.2020
Długość: 7 min
Data premiery: 2020