Opinie i wydarzenia

Afera wizowa. Biegły komisji śledczej: system weryfikacji nie działał

Biegły dr Paweł Dąbrowski, który zajmuje się problematyką migracji i prawa migracyjnego, podczas komisji śledczej, badającej aferę wizową, wskazał, że "mamy do czynienia z presją migracyjną, z dużym zainteresowaniem pozytywną decyzją sektora prywatnego i strukturalnie niewydolnym aparatem administracyjnym". - W mojej ocenie, są to wręcz szklarniane warunki do powstawania różnego typu patologii, w tym zjawisk korupcyjnych. Namawiam komisję, żeby patrzeć na ten system migracyjny nie tylko w kategoriach jednostkowych, personalnych, ale poddać osądowi zasady funkcjonowania tego systemu - kontynuował. Zdaniem dr Dąbrowskiego, naruszeniem zasady legalizmu działania władz publicznych jest stworzenie samej podstawy działania programu, w szczególności zamieszczania adnotacji Poland Buisness Harbour na wizach. - Ustawa o cudzoziemcach reguluje, jakie tam adnotacje mogą się znaleźć - student, naukowiec. Nie wymienia adnotacji PBH - wyjaśnił. Podkreślił, że system weryfikacji osób wjeżdżających do Polski nie działał.