Opinie i wydarzenia

"Musimy robić wszystko, żeby ten protest wygaszać, bo przekłada się na poziom polityczny"

Komisja Infrastruktury otrzymała informację ministra infrastruktury na temat rezultatów posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z dnia 4 grudnia 2023 r. w kontekście kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej związanym z protestem firm transportowych. - W tym roku inspektorzy przeprowadzili dokładnie 15 252 kontrole pojazdów ukraińskich - przypomniał minister infrastruktury Alvin Gajadhur. Zapewnił, że "inspektorzy transportu drogowego to wybitni specjaliści, którzy prowadzą kompleksowe, bardzo dokładne, szczegółowe kontrole". Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber mówił o poniedziałkowych rozmowach w Brukseli. Jak wskazał, że zawnioskował o to, aby "został zwołany, w sposób bardzo pilny, komitet wspólny i w jego ramach została podjęta decyzja o powrocie do stosowania zezwoleń drogowych między poszczególnymi państwami a Ukrainą". Wyjaśnił, że "w podobnym duchu wypowiadali się ministrowie transportu Słowacji, jak i Węgier", a "Czesi, Chorwaci, a także Bułgarzy zwracali uwagę na ekspansję firm ukraińskich". Swoje stanowisko zaprezentowała również strona społeczna. - Dzisiaj nie należy pudrować, tylko wykorzystać każdą godzinę, żeby połączyć się z przedstawicielami administracji w Kijowie i próbować posprzątać ten bałagan, na ile się da - mówił Jan Buczek. Podkreślił, że "musimy robić wszystko, co możliwe, żeby ten protest i emocje wygaszać, bo przekładają się na poziom nie branżowy, tylko polityczny i to jest dla nas bardzo niebezpieczne".