Opinie i wydarzenia

Konferencja p.o. I prezesa Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza

Kamil Zaradkiewicz ogłosił rezygnację ze stanowiska p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. - Moja rezygnacja jest stanowczym wyrazem protestu przeciwko nieustanym próbom uniemożliwiania sprawnego prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego - tak argumentował swoją decyzję.