Opinie i wydarzenia

Konferencja ministrów edukacji, zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. Tematem konferencji był między innymi powrót otwarcie placówek oświatowych oraz wyznaczenie terminów egzaminów maturalnego, ósmoklasisty i zawodowego. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).