Opinie i wydarzenia

Glapiński o pomocy kredytobiorcom: dla tych, którzy potrzebują, a nie dla wszystkich

Adam Glapiński, szef NBP, przedstawił sprawozdanie z działalności banku centralnego za rok 2021. Zapewnił, że "polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w sposób mający obniżać inflację i jednocześnie będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu". Przyznał, że w efekcie podnoszenia stóp procentowych, wzrosło obciążenie budżetów zadłużonych gospodarstw domowych. - Około 4/5 kredytów hipotecznych zostało udzielonych przed okresem historycznie najniższych stóp procentowych. Tylko jedna piąta kredytów została udzielona w okresie szczególnie niskich stóp procentowych - dodał. Mówiąc o wakacjach kredytowych, Glapiński ocenił, że "wsparcie powinno się ograniczyć tylko do tych kredytobiorców, którzy faktycznie go potrzebują".