Opinie i wydarzenia

Banaś: zastosowano różnorodne rozwiązania, które zakłócały przejrzystość budżetu

W czwartek Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, przedstawił analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku. Oświadczył, że zastosowano różnorodne rozwiązania, które były zgodne z prawem, ale zakłócały przejrzystość budżetu państwa. Zaznaczył, że należało do nich finansowanie ważnych zadań z pominięciem budżetu oraz korzystanie z operacji, które pozwalają na wykazanie wydatków w innych okresach, niż są ponoszone. Poinformował, że w ocenie stwierdzono, że budżet państwa i środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową, jednak nie obejmowała ona wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, a mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa. Prezes Najwyższej Izby Kontroli powiedział również, że deficyt budżetu państwa w 2021 wyniósł 26,4 miliarda złotych i był spowodowany podjęciem przez rząd niestandardowych działań powodujących zaniżenie rzeczywistego wyniku tego budżetu. Na jego sztuczne zmniejszenie wpłynęło między innymi zlecenie jednostkom spoza sektora finansów publicznych zadań stanowiących zadania władz publicznych, a także działania polegające na nieodpłatnym przekazywaniu tym podmiotom obligacji skarbu państwa na kwotę ponad 22 miliardów złotych.