Opinie i wydarzenia

RPO o ośrodkach strzeżonych dla uchodźców: to jest jeszcze mniejsza powierzchnia, niż w więzieniach

Dzisiejszy dzień stał się okazją, abyśmy mogli zaprezentować raport o sytuacji w ośrodkach strzeżonych dla uchodźców - ogłosił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Oświadczył, że kilkumiesięczne wizytacje we wszystkich ośrodkach strzeżonych dla uchodźców w Polsce, na podstawie których wykonano raport, doprowadziły do wielu konkluzji. RPO ocenił, że "da się dostrzec pewien brak wrażliwości ze strony sądów", które decydują o umieszczeniu człowieka w ośrodku strzeżonym dla uchodźców. - Środek taki powinien mieć w świetle prawa charakter ostateczny - dodał. Marcin Wiącek zwrócił również uwagę, że często wielu ludzi, którzy przebywają w ośrodkach strzeżonych, nie wie, co się z nimi dzieje i każda osoba powinna wiedzieć jaka procedura się wobec niej toczy. Rzecznik Praw Obywatelskich skupił się również na obecnie obowiązującym prawie, które dopuszcza, aby w ośrodkach strzeżonych dla uchodźców ludzie przebywali na takiej powierzchni. - To jest jeszcze mniejsza powierzchnia, niż w więzieniach, gdzie są trzy metry kwadratowe - zaznaczył.