Opinie i wydarzenia

Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w składzie trzech izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w czwartek po południu uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Stwierdził, że sędziowie wskazani przez nową KRS są nieuprawnieni do orzekania.