Opinie i wydarzenia

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich złożył ślubowanie

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek złożył w piątek ślubowanie przed Sejmem. -  Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości - mówił przed Sejmem prof. Wiącek. Prawnik został wybrany podczas szóstej próby zatwierdzenia kandydata i zastąpił na stanowisku Adama Bodnara, którego kadencja upłynął we wrześniu 2020 roku.