Opinie i wydarzenia

Profesor Marcin Wiącek powołany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało 98 senatorów, za było 93, nikt nie był przeciw, pięć osób wstrzymało się od głosu. Wcześniej Wiącek odpowiadał na pytania senatorów dotyczące między innymi wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej.

 

Na początku lipca Sejm większością głosów wybrał prawnika Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich - kandydaturę poparło 380 posłów ze wszystkich klubów i kół sejmowych. Przeciw zagłosowało troje posłów (jedna posłanka z PiS i dwóch z Konfederacji), a 43 wstrzymało się od głosu (40 z PiS i trzech z Konfederacji).