Opinie i wydarzenia

"Egzamin, wbrew wieszczeniu, że będzie tragedia, wypadł dobrze". Są wstępne wyniki matur

Tegoroczna matura wypadła dobrze, nie ma większych odstępstw, jej wyniki są analogiczne do minionego roku - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Centralna Komisja Egzaminacyjna w poniedziałek opublikowała wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. - Egzamin w tym roku, wbrew wieszczeniu, że będzie tragedia, katastrofa i nauczanie w pandemii doprowadzi do porażki, wypadł naprawdę dobrze. Maturę ogółem zdało 74,5 procent wszystkich absolwentów. Kolejne prawie 18 procent ma jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, co oznacza, że jeżeli zda ten egzamin, również we wrześniu będzie mogło podejść do rekrutacji drugiego etapu do szkoły wyższej - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zaznaczył, że najczęściej wybieranym językiem na egzaminie maturalnym był angielski - prawie 95 procent zdających zdecydowało się na ten język, drugim językiem był niemiecki, trzecim rosyjski. - Jedna z gazet wieszczyła rzeź. Rzezi nie ma - skomentował Smolik. Równocześnie zaznaczył, że tegoroczne wyniki matur są lepsze niż miało to miejsce w roku ubiegłym.