Kropka nad i 

Izabela Leszczyna, Sebastian Kaleta

W „Kropce nad i” gośćmi Izabela Leszczyna (PO) i Sebastian Kaleta (Solidarna Polska) komentowali kontrowersje wokół prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i decyzję Sądu Najwyższego, który pozostawił bez dalszego biegu pierwszy z protestów wyborczych złożonych przez komitet PiS. Program prowadziła Monika Olejnik.