Jeden na jeden

Bohdan Zdziennicki

Takie orzeczenie powinno być, tylko wcześniej. To, co orzekł nareszcie już w postaci wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składający się z 27 sędziów narodowych z wszystkich państw, jest zgodne z tym, co głosi świat prawniczy reprezentujący naród i władzę sądowniczą w Polsce -mówił w "Jeden na jeden" były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii. W ogłoszonym wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE. - To konstytucja jest najwyższym prawem, ale konstytucja właściwie interpretowana. To ustawy, które nie są niezgodne z konstytucją, a które dotyczyły sądownictwa, KRS, zmian w Sądzie Najwyższym były niezgodne z konstytucją - podkreślił.