Filmy dokumentalne

Miasta na miarę człowieka: Hamilton (Kanada)

Ostatnie dekady pokazały, że zmiana środowiska miejskiego ma przebieg gwałtowny, wręcz brutalny. Hamilton w prowincji Ontario to miasto klasy robotniczej. Od lat nazywane jest "stalowym". Jak wiele miast Ameryki Północnej przetrwało załamanie gospodarcze i odprzemysłowienie. Hamilton miało ambicję, teraz szuka sposobu, by się zaadaptować i narodzić na nowo. To miasto średniej wielkości, funkcjonujące w cieniu sławnego sąsiada. Za jeziorem jest Toronto. Czy w tak małej aglomeracji poczucie wspólnoty i spójność urbanistyczna jest większe? Jak zapobiec migracji mieszkańców szukających lepszego życia? Jak zachęcić ludzi, by zechcieli tu zamieszkać?