Czarno na białym

Obywatel rzecznik

Po burzy wokół dymisji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej pojawiło się wiele wątpliwości i pytań. Nie tylko o przyczyny odwołania ze stanowiska osoby znanej z takiego osobistego zaangażowania w pomoc potrzebującym - czy to zatrzymanym, osadzonym czy uchodźcom. Niespodziewana dymisja Hanny Machińskiej wywołała wiele pytań o samego Marcina Wiącka - o to jaką ma pozycję i jak przez 1,5 roku urzędowania wypełnia rolę Rzecznika Praw Obywatelskich. Rolę szczególną w kraju, który ma problemy z przestrzeganiem demokratycznych zasad i praw człowieka - na co bardzo wyraźnie wskazuje wiele międzynarodowych instytucji stojących na straży praworządności. Jak więc tę rolę Rzecznika widzi sam Wiącek, a jak jest w tej roli widziany - o tym Łukasz Karusta z "Czarno na białym".