Czarno na białym

Wspomnienia o kardynale Wyszyńskim. "Ma ogromny wkład w odzyskanie przez Polskę wolności w 1989 roku"

Był prymasem Polski w najcięższych latach stalinizmu w Polsce. Był duchownym, a musiał odnaleźć się w politycznej grze. Jego walka o Kościół nie była tylko walką o wiarę. Wkrótce ma zostać błogosławiony. Prymas Stefan Wyszyński we wspomnieniach współpracowników i historyków IPN w reportażu Darii Górki w "Czarno na białym". 

 

 

Zobacz także "Tajemnice domu prymasa tysiąclecia" oraz rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.