Nowy lepszy świat

Dr hab. Anna Matysiak. Czy Polacy chcą mieć dzieci?

Kryzys społeczny, wywołany pojawieniem się COVID-19, będzie miał długotrwałe konsekwencje. Obszarami, które dotknęła pośrednio pandemia są demografia oraz rynki pracy w poszczególnych krajach. O tym, czy COVID-19 wpłynie na pojawienie się nowego modelu rodziny, czy wszystkie zawody przetrwają oraz jakie nowe zawody pojawią się na rynku pracy, opowiada dr hab. Anna Matysiak, ekonomistka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz założycielka Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną na tymże wydziale.