Nowy lepszy świat

Dr Magdalena Fuhrmann. Czy nasze mieszkania nadają się do mieszkania?

Wprowadzony w 2020 roku lockdown sprawił, że dla sporej części społeczeństwa przestrzeń, w której spędzaliśmy czas wolny i spaliśmy, przejęła nowe funkcje. Często niewielkie mieszkania stały się miejscami pracy, klasami szkolnymi, żłobkami, przedszkolami i siłowniami. Sposób postrzegania naszego miejsca zamieszkania zmienił się bezpowrotnie. Doktor Magdalena Fuhrmann z Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego opowiada o zależnościach pomiędzy miejscem zamieszkania a jakością życia.