Zyta Rudzka - "Tkanki miękkie"

Agata Passent rozmawia z Zytą Rudzką o jej najnowszej książce "Tkanki miękkie" (W.A.B. 2020). - Nie chciałam tego napisać frazą klasyczną, konserwatywną, bukietem zdań podrzędnych, który robi nam tak dobrze, tylko świadomie zradykalizować język. To pozwoliło mi opisać świat dwóch mężczyzn - ojca i syna - jako historię miłosną, z całą jej gwałtownością, brudem, walką o zdobycie lepszej pozycji. Każdy z nich chce być samcem alfa - tłumaczy Rudzka. Natomiast Janusz Rudnicki wraca do rodzinnego Kędzierzyna Koźla, a Filip Łobodziński poleca m.in. książkę Zbigniewa Mentzela "Kołakowski. Czytanie świata. Biografia". Biografia powstała m.in. z cyklu wywiadów, jakich Kołakowski udzielił Mentzlowi w Oxfordzie, gdzie żył i wykładał na uniwersytecie.

14.11.2020
Długość: 12 min
Data premiery: 2020