Wojciech Hermeliński, Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Żadne prewencyjne legitymowania nie mogą mieć miejsca. Również zatrzymywania z tego powodu. Wydaje mi się, że policja wpędziła wczoraj kobiety w pułapkę – ocenił w programie "Sprawdzam" Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jak tłumaczył, "nie orzekłby, tak jak trybunał", ponieważ "orzekł on błędnie". - Oczywiście, że mógł zapaść inny wyrok. Trybunał w orzeczeniu główny nacisk położył na kwestie związaną ze zdrowiem i życiem płodu, pomijając kwestię związaną z kobietą, cierpieniem - komentował.

 

Kolejnym gościem Krzysztofa Skórzyńskiego była prezes fundacji Gajusz, pod której opieką są rodziny, u których w trakcie ciąży rozpoznano ciężką wadę płodu. - My przyjmujemy rocznie 15-20 pacjentek. Do tej pory jeździliśmy również z pacjentami i uczestniczyliśmy w porodach – mówiła Tisa Żawrocka-Kwiatkowska. Przyznała, że "większość pacjentek nie wiedziała, jaką mają podjąć decyzję". - Jedna rozmowa szczególnie zapadła mi w pamięć. Mama powiedziała mi: my, mamy, nie wierzymy nikomu, lekarzom, politykom, natomiast wierzymy sobie nawzajem – kontynuowała.