Kongres Impact'22

"Działania rządu wybijają część zębów RPP. Ona będzie musiała te stopy podnosić"

Nie wykluczam tego, że ceny wszystkich nieruchomości zaczną spadać, jeżeli stopy procentowe pójdą do góry powyżej siedmiu procent - stwierdził dr Adam Czerniak, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w SGH oraz dyrektor ds. badań Polityka Insight,  w rozmowie z Janem Niedziałkiem w ramach wydarzenia TVN24 BiS na Impact'22. Według niego "tak mocne zacieśnienie polityki pieniężnej powoduje ogólny spadek wydatków konsumpcyjnych, a wtedy gospodarka wchodzi w spowolnienie, wolniej rosną wynagrodzenia, co przekłada się na chęć i możliwość zakupu mieszkań". Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej wypowiadał się również na temat prezesa NPB Adama Glapińskiego, który według wielu Polaków "jest twarzą podwyżek stóp procentowych". Jak mówił, "większość Polaków przypisuje mu też winę za tak wysoką inflację i za to, że tak późno zaczął na nią reagować". Według dr Adama Czerniaka prezes NBP najbardziej zawinił w kwestii komunikacji. - Prezes, stojąc na czele Rady Polityki Pieniężnej i banku centralnego, odpowiada za to, żeby rzetelnie informować opinię publiczną. (...) Im więcej mówi, tym częściej mówi coś wewnętrznie sprzecznego - powiedział. Skomentował też zaoferowaną przez rząd pomoc kredytobiorcom, między innymi wakacje kredytowe. - Działania rządu, zarówno w zakresie polityki fiskalnej, jak też te zaproponowane kredytobiorcom, wybijają część zębów Radzie Polityki Pieniężnej, która walczy z inflacją. (...) Rada Polityki Pieniężnej jeszcze bardziej będzie musiała te stopy podnosić - stwierdził rozmówca Jana Niedziałka.