Drugie Śniadanie Mistrzów

Elżbieta Korolczuk, Edwin Bendyk, dr Robert Sobiech, Paweł Ciacek

O prawach kobiet w 102. rocznicę nadania Polkom praw do głosowania i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w programie "Drugie Śniadanie Mistrzów" rozmawiali: socjolożka Elżbieta Korolczuk, prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk, dr Robert Sobiech z Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas i socjolog Paweł Ciacek z Research Collective. Goście Marcina Mellera odnieśli się również do stosunku Polaków do weta dla unijnego budżetu powiązanego z praworządnością, prawach mniejszości w Polsce i stosunku prawicy do norm panujących w Unii Europejskiej.