Czas decyzji: kampania 2023

Kosiniak-Kamysz: dajemy trzy gwarancje dla rolników w ramach Trzeciej Drogi

Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Kraśniku mówił o problemach rolników. - Dzisiaj stoimy w obliczu potężnego kryzysu. Nie ma bezpieczeństwa żywności. Propozycje płynące z Brukseli od komisarza do spraw rolnictwa z PiS-u Janusza Wojciechowskiego są głupie i niszczące polskie rolnictwo. W obliczu wojny chcą ograniczać produkcję rolną w Polsce i w Europie - wskazał. Kosiniak-Kamysz przedstawił "trzy gwarancje" PSL w ramach Trzeciej Drogi. - Po pierwsze, zatrzymanie niekontrolowanego napływu zboża, w tym owoców miękkich z Ukrainy. Nie zgadzamy się na budowanie nowej oligarchii w Ukrainie. Nie zgadzamy się na takie traktowanie. My bardzo dużo dajemy, a z drugiej strony nie ma takiej odpowiedzi - wyliczał. Jak mówił "trzeba przedłużyć nie tylko embargo, ale proponujemy wprowadzenie systemu kaucyjnego, wyznaczenie korytarzy transportowych oraz portów w całej Europie".