Ranking Mazura

Była jesieniara, było XD, co będzie w tym roku?

W tej szkole nie ma jedynek. Zamiast oceny niedostatecznej w dzienniku pojawia się "x", który oznacza, że uczeń jeszcze nie opanował materiału i musi się douczyć. W wielu przypadkach strach i niechęć do nauki mija, zupełnie jak nie w szkole, o czym w "Rankingu Mazura". W programie też o sporze ekologów z zakonnikami, o naukowcach, którzy dowiedli, że kotom permanentnie się nie chce słuchać właścicieli, a także o niezwykłym meczu piłki nożnej, zakończonym wynikiem 56:0. Ranking zdarzeń alternatywnych przygotował i prowadził Maciej Mazur.