Polska i Świat

100 lat Warner Bros.

4 kwietnia 2023 roku mija 100 lat, odkąd bracia Albert, Sam, Harry i Jack Warner stworzyli jedno z największych na świecie przedsiębiorstw madialnych, do którego należy dziś również TVN24. Trzech z czterech założycieli wytwórni urodziło się w Krasnosielcu na Mazowszu. Ich losy przybliżył Łukasz Wieczorek, który rozmawiał między innymi z Polakiem, który poznał jednego z braci osobiście.