Polska i Świat

Rzecznik Praw Dziecka "nie chce uznać, że istnieje dyskryminacja osób LGBT w szkołach"

Poznań zapytał uczniów o ich zdanie na temat edukacji. Wśród 83 pytań były też te, którymi zainteresował się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. To pytania o dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry, orientację seksualną, światopogląd oraz o to, czy szkoła podejmuje działania antydyskryminacyjne. Dla władz miasta pytania są normalne i oczywiste, dla Rzecznika Praw Dziecka są próbą szerzenia ideologii. "Obawiamy się, że jest to kolejna podstępna próba wejścia na teren szkoły z tematami płci i seksu pod płaszczem ankiety" - napisał Mikołaj Pawlak w liście do prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak mówi wprost: - Pismo jest kuriozalne, bo to rzecznik powinien takie rzeczy inicjować. Materiał reporterki magazynu "Polska i Świat" Marii Mikołajewskiej.