Jerzy Stuhr 7.03.2020

Ostatnie piętro

Jak wygląda droga do sukcesu? Goście Michała Sznajdera dzielili się swoimi doświadczeniami. 

 
Ostatnie piętro - o programie 

"Ostatnie piętro" - trochę symbolicznie oznacza sam szczyt, czyli miejsce, które dla wielu jest celem. Ze szczytu równocześnie widać najwięcej. Jaką perspektywę przybrali ci, którzy zaszli najdalej? W programie Michał Sznajder pytał gości o szczegóły ich sukcesu - jakie mieli cele, w jaki sposób dążyli do ich osiągnięcia, jakimi zasadami kierowali się w życiu zawodowym, a jakimi w prywatnym.