Opinie i wydarzenia

"Czasu jest coraz mniej. Młodzi ludzie potrzebują pomocy natychmiast"

W Senacie odbyła się konferencja "Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez edukację włączającą". - Wiemy, że to sprawa bardzo trudna - przyznała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomniała, że do niedawna szkoła, która powinna być partnerem za czasów poprzedniej władzy, "tworzyła problemy przez wykluczanie pewnych grup". - Czasu jest coraz mniej. Młodzi ludzie potrzebują pomocy natychmiast - podkreśliła Kidawa-Błońska. Obiecała, że opracowane rozwiązania zostaną zmienione w "dobre prawo". Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Izabela Ziętka stała przy stanowisku, że edukacja włączająca ma na celu to, aby wszyscy uczniowie w szkole czuli się dobrze i zaopiekowani. - Edukacja włączająca to nie ideologia, ale też nie przyszłość. To jest to, co się dzieje. Mamy w szkołach dzieci, które wymagają natychmiastowej pomocy - zaznaczyła Ziętka. Zauważyła także, że adekwatnego wparcia nie otrzymują nauczyciele. Natomiast Renata Kaznowska (wiceprezydent m.st. Warszawy) podkreśliła, że wsparcia potrzebują także rodzice, którzy nie radzą sobie z wieloma problemami, bo nie wiedzą, jak je rozwiązać.