Opinie i wydarzenia

Głosowania w sprawie projektów dotyczących aborcji

Sejm w piątek zadecydował o skierowaniu wszystkich czterech projektów dotyczących aborcji do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Wśród projektów znalazły się dwa projekty Lewicy oraz projekty autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, zakładające liberalizację dotychczasowego prawa aborcyjnego w Polsce. Posłowie w głosowaniu byli przeciwni wnioskom PiS i Konfederacji dotyczących odrzucenia tych projektów w pierwszym czytaniu. Marszałek Sejmu poinformował, że w dalszej części obrad Sejm, jeżeli Konwent Seniorów wyrazi zgodę, przejdzie do wyłonienia członków Komisji Nadzwyczajnej.

12.04.2024
Długość: 4 min