Opinie i wydarzenia

Wyniki kontroli NIK dot. przebiegu pandemii COVID-19

Rządzący nie stanęli na wysokości zadania - powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w czasie prezentacji wyników trzech kontroli dotyczących przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce. Banaś podkreślił, że polskie władze "nie realizowały konstytucyjnego obowiązku zwalczania chorób epidemicznych". Zwrócił uwagę, że "cześć przepisów wprowadzonych do walki z pandemią mogły być niezgodne z konstytucją". - W państwie prawa nawet nieprzewidziany charakter zadań nie usprawiedliwia marnotrawstwa - dodał. Zgodnie z ustaleniami NIK "wprowadzono zmiany w przepisach, które obywatelom narzucały ograniczenia dalej idące niż w przypadku stanu klęski żywiołowej". Miało dojść również do "przypadków karalnej niegospodarności" wynoszącej 31,5 miliona. - Lekarzy i pielęgniarki ściągano do pustych łóżek z innych szpitali, co odbyło się kosztem dostępu do opieki medycznej - mówił Piotr Miklis z delegatury NIK w Katowicach. Jak podkreślił Marcin Stefaniak z delegatury szczecińskiej "wadliwy system przyznawania dodatków swpowodował wypłatę dodatków covidowych osobom nieuprawnionym". Dyrektorzy delegatur poinformowali, że NIK złożył 9 zawiadomień do prokuratury dotyczących przebiegu pandemii, w tym 4 w sprawie zakupu respiratorów. Ich zdaniem "Polska nie była przygotowana do walki z COVID".

12.09.2023
Długość: 51 min