Opinie i wydarzenia

Posiedzenie Komisji Obrony Praworządności

We wtorek w Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności na temat nowelizacji ustaw sądowniczych. Wziął w nim udział między innymi marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki, senatorowie, posłowie, polscy i zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele stowarzyszeń prawniczych.

Nowelizacja ustaw sądowych, która została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu, przewiduje między innymi zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ustawa jest nazywana w komentarzach "represyjną", "kagańcową" bądź "dyscyplinującą sędziów".