Opinie i wydarzenia

Uroczystość desygnowania Mateusza Morawieckiego na premiera

Prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera i powierzył mu misję tworzenia nowego rządu.

We wtorek Morawiecki złożył na ręce prezydenta dymisję rządu, została ona przyjęta. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego rządu. Po powołaniu nowy premier ma dwa tygodnie na wygłoszenie expose w Sejmie z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania dla rządu.