Opinie i wydarzenia

Marian Banaś w Sejmie o wyborach kopertowych

Najwyższa Izba Kontroli trzyma się faktów, pracuje na dokumentach i wyniki opracowuje na podstawie czterech kryteriów, czyli legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Tego się trzymamy, sprawdzamy, czy działania organu są zgodne z prawem, czy pieniądze są wydawane gospodarnie i na tej podstawie wydajemy oceny i formułujemy wnioski - mówił Marian Banaś, prezes NIK, podczas posiedzenia komisji do spraw kontroli państwowej w Sejmie. Pierwszy punkt obrad dotyczył tzw. wyborów kopertowych, które się nie odbyły oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Obecni na posiedzeniu posłowie zadali prezesowi szereg pytań, Banaś odpowiedział krótko i przekazał głos urzędnikom NIK. Po ich wypowiedziach przewodniczący komisji Wojciech Szarama z PiS zamknął posiedzenie i wyszedł z sali. To oburzyło posłów opozycji, którzy twierdzili, że nie uzyskali odpowiedzi na postawione przez nich pytania. Przewodniczący swoją decyzję uzasadniał zakończeniem czasu na ten punkt obrad.

08.06.2021
Długość: 85 min