Fakty po Faktach

Krystyna Ptok, Mirosław Wielgoś, Tomasz Karauda, Cezary Szczylik

Mamy zdefiniowane problemy w ochronie zdrowia. I brak działań - podkreśliła w "Faktach po Faktach" przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Mirosław Wielgoś mówił między innymi o "problemie dostępności do systemu ochrony zdrowia" i o tym, jak powinno się kształcić kadry medyczne. Doktor Tomasz Karauda z Porozumienia Rezydentów opowiadał, jakie kłopoty młodzi lekarze mają ze znalezieniem pracy, zwłaszcza w wymarzonej specjalizacji. Profesor Cezary Szczylik z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku oceniał natomiast, że wbrew deklaracjom polityków Polska jest "na szarym końcu" w UE pod względem wydatków na ochronę zdrowia.