Czarno na białym

Eksperci i beneficjenci

Narodowy Instytut Wolności - instytucja powołana w 2017 roku i obracająca każdego roku grubo ponad stu milionami złotych. Milionami, które mają trafiać do organizacji pozarządowych. O tym, do kogo i w jakiej wysokości, decyduje Rada Programowa Instytutu. Artur Warcholiński ustalił, że w wielu przypadkach może dochodzić do konfliktu interesów, ponieważ członkowie Rady oraz eksperci Instytutu sami stają się beneficjentami publicznych pieniędzy. Dyrektor Instytutu takich przypadków nie zna, a minister kultury Piotr Gliński odpowiadać na nasze pytania o transparentność przydzielania grantów nie chce.