Czarno na białym

Cele policji

Policjanci zatrzymują demonstrantów, a sądy stwierdzają, że zatrzymania były bezzasadne. Ile jest takich przypadków? Nie wiadomo, bo policja - jak twierdzi Komenda Główna Policji - nie prowadzi takich statystyk. Reporter "Czarno na Białym" Arkadiusz Wierzuk dotarł do trzech osób, które brały udział w demonstracjach, zostały zatrzymane przez policję, a sądy orzekły, że były one niesłuszne. Pojawiają się pytania o to, czy policja nie nadużywa swoich uprawnień. Wątpliwości takie formułuje Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur - instytucja działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich - oraz Stowarzyszenie Generałów Policji, które już w czasie majowych strajków przedsiębiorców alarmowało o nadużywaniu siły i naginaniu prawa przez policjantów.