Czarno na białym

Spór trzydziestoletni. Wciąż nierozstrzygnięty

Minęło 30 lat, a spór światopoglądowy w Polsce wciąż toczy się wokół tych samych kwestii: aborcji, miejsca Kościoła w państwie, religii w szkołach publicznych, czy granic wolności w sztuce. Obserwatorzy i uczestnicy życia publicznego w Polsce, z którymi rozmawiał Łukasz Karusta z "Czarno na białym", przyznają, że obecny spór o wartości pod wieloma względami przypomina ten z początku lat 90., choć uczestniczy w nim już kolejne pokolenie. W podróż między dawnymi a nowymi laty autor ruszył polskim samochodem, którego produkcja zaczęła się równo 30 lat temu - w lipcu 1991 roku.