Czarno na białym

Instrumenty marszałka

W "Czarno na białym" przeanalizowaliśmy zarzuty stawiane Tomaszowi Grodzkiemu. Dotyczą łapówek przyjmowanych rzekomo przez niego, kiedy pracował jako chirurg w szczecińskim szpitalu. W sprawę marszałka Senatu bardzo aktywnie włączyło się także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na stronie CBA opublikowano między innymi komunikat wzywający osoby, które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową, by zgłaszały się do szczecińskiej delegatury Biura. Szef CBA przyznał nam, że chodzi tu o Tomasza Grodzkiego.