Czarno na białym

Ustawa represyjna

Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt nowelizacji ustaw sądowniczych. Jego twórcy zapewniają, że jest on "łagodny", jednak część środowiska sędziowskiego mówi o końcu trójpodziału władzy. W "Czarno na białym" Dariusz Kubik przeanalizował najbardziej kontrowersyjne zapisy projektu oraz przedstawił możliwe konsekwencje, z jakimi mierzyłby się polski wymiar sprawiedliwości, po wprowadzeniu proponowanych zmian w życie.