W starym newsie

Podstęp, który rozpoczął wojnę. "Opór Rosjan został złamany"

Czym żył świat w lutym 1904 roku? Przede wszystkim wojną, która wybuchła na Dalekim Wschodzie. Japonia pod rządami cesarza Mutsuhito aspirowała do roli mocarstwa. Rosja, na której czele stał car Mikołaj II, była przekonana, że jest mocarstwem. Japończycy szybko sprowadzili Rosjan na ziemię. O podstępie, który rozpoczął ten konflikt, napisał "Kurjer Polski".

27.02.2023
Długość: 9 min