Audio: Tak jest

prof. Marcin Wiącek

Czas trwania 23 min

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w "Tak jest" w TVN24 mówił, że stoi na stanowisku, że konstytucja jest naczelnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie, że prawo europejskie ma pierwszeństwo względem ustaw. - O ile Trybunał Konstytucyjny posiada kompetencje do kontroli konstytucyjności traktatów, o tyle w tej sprawie doszło de facto do kontroli konstytucyjności orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a do tego Trybunał Konstytucyjny już kompetencji nie ma - zauważył. Marcin Wiącek wskazywał, że "ten wyrok, który zapadł, nie będzie miał skutku prawnego wyłącznie w kraju". - To będzie wyrok o niezwykle istotnym znaczeniu międzynarodowym - podkreślił. - Skoro mamy orzecznictwo organów międzynarodowych kwestionujące legitymacje niektórych członków składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego, to należy sie spodziewać, że ten wyrok może być w jakiś sposób kwestionowany na forum międzynarodowym, właśnie z tego powodu - mówił. - Starałem się przedstawić Trybunałowi ten argument do rozważenia, że właśnie ze względu na tę istotną rolę tego orzeczenia w świetle polskiej polityki zagranicznej, skład orzekający powinien być wolny od jakichkolwiek wątpliwości - powiedział. Dodał, że z jego strony były składane takie wnioski o wyłączenie niektórych członków TK i nie zostały one uwzględnione.

 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej, kontynuował w czwartek rozprawę zainicjowaną wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego z końca marca, dotyczącą zgodności z konstytucją niektórych z przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. TK uznał, że część przepisów unijnych, o które pytał szef rządu, jest niezgodna z konstytucją.