Audio: Tak jest

Prof. Artur Nowak-Far, Waldemar Paruch

Ten wniosek ukrywa inną prawdę i wskazuje na pewną niespójność narracyjną - powiedział w pierwszej części "Tak jest" profesor Artur Nowak-Far. Premier zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Rozpatrywanie wniosku zostało odroczone do 30 września. - To pytanie, "a co jest ważniejsze", odczytuję jako rodzaj wytrycha, który miałby służyć temu, żeby sytuacja z niezależnością sędziów, ze złą oceną regulacji z punktu widzenia prawa unijnego, żeby ta kwestia jakość znikła - dodał były wiceminister spraw zagranicznych. Politolog profesor Waldemar Paruch stwierdził, że "TSUE wyraźnie wydaje wyroki, czy orzeczenia, które są po prostu polityczne". - Trybunał zaczyna sobie przyznawać kompetencje, których absolutnie traktat z Lizbony nie określa, ani tej instytucji europejskiej takich nie przyznaje - dodał gość Andrzeja Morozowskiego.