Audio: Tak jest

Piotr Zdanowicz, prof. Witold Orłowski

Czas trwania 16 min

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w kwietniu wyniosła 12,5 procent. Drożeje żywność, gaz ziemny paliwo i ropa. W drugiej części programu "Tak jest" Andrzej Morozowski pytał swoich gości, jak rząd może walczyć z drożyzną i jak sobie radzić z finansami domowymi. - Na pewno wszystko trzeba zoptymalizować. Mamy szereg rzeczy, na których możemy oszczędzić - mówił ekspert finansowy i doradca kredytowy Piotr Zdanowicz. Zdaniem autora bloga "Finanse po domowemu", warto szukać oszczędności sprawdzając, na co najwięcej wydaje się pieniędzy i zastanowić się, czy to jest dla nas konieczne, kupować artykuły o większej pojemności, czy zwrócić uwagę na marnotrawstwo jedzenia. - Krok po kroku jesteśmy w stanie nauczyć się oszczędności, dzięki czemu to też będzie dla nas ewoluowało w czasie - podkreślił. Według głównego doradcy ekonomicznego PricewaterhouseCoopers prof. Witolda Orłowskiego, "jak się dopuściło do wybuchu inflacji, to łatwego i bezbolesnego sposobu na poradzenie sobie z nią nie ma". - Dopóki rząd wspólnie z Bankiem Centralnym nie zaczną polityki oszczędności w wydatkach rządowych, dopóty inflacja może nam kwitnąć i jeszcze przyspieszać - powiedział ekonomista.