Audio: Rozmowa Piaseckiego

prof. Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Więcek, odnosząc się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "niewątpliwym faktem jest istnienie w obrocie prawnym prawomocnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego i wyroku, który ma również klauzulę pozbawienia praw publicznych". - Z tego punktu widzenia skutek prawny, jaki zaistniał, czyli wygaśnięcie mandatów poselskich, powstał i on jest w tej chwili niewzruszalny. Sytuacja od strony prawnej moim zdaniem jest dosyć jasna - wyjaśnił. Rozmówca Konrada Piaseckiego wskazał, że "mamy do czynienia z pewnym sporem prawnym, bo rzeczywiście, co do prawa łaski różne stanowiska w literaturze można było spotkać". - Mamy również rozbieżne poglądy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, natomiast w demokratycznym państwie prawa, to sąd jest organem, który jest właściwy do rozstrzygnięcia takiego sporu. W postępowaniu karnym, które zostało zakończone, sąd te wszystkie materiały zebrał i ten spór rozstrzygnął w sposób prawomocny - kontynuował.