Audio: Rozmowa Piaseckiego

Sebastian Kaleta

Istniała jasna podstawa prawna pozwalająca premierowi na wydawanie poleceń w zakresie spraw, które mogą mieć związek z przeciwdziałaniem COVID-19, a dyskusja, którą prowadziliśmy w połowie kwietnia dotycząca wyborów, była związana z tym, jak bezpiecznie je przeprowadzić - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska). Gość Konrada Piaseckiego stwierdził, że od ustalania, czy ktoś złamał konstytucję, czy nie, w polskim porządku prawnym nie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ani nawet Naczelny Sąd Administracyjny, tylko odpowiednio Trybunał Stanu albo Trybunał Konstytucyjny.