Audio: Rozmowa Piaseckiego

prof. Marek Chmaj

W „Rozmowie Piaseckiego” konstytucjonalista prof. Marek Chmaj odniósł się do uchwały PKW, która ogłosiła, że „w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów”. – Państwowa Komisja Wyborcza wskazała kierunek, jak można rozwikłać sprawę wyborów prezydenckich – podkreślił. Doradca marszałka Senatu mówił również o możliwości zorganizowania nowych wyborów prezydenckich w innym terminie. Gość Konrada Piaseckiego mówił również o odpowiedzialności za organizację wyborów, które się nie odbyły. – Jeżeli ktoś naruszył ustawę lub konstytucję w związku z zajmowanym stanowiskiem, podlega odpowiedzialności konstytucyjnej – dodał.